Çevre Politikası

Çevre en önemli hazinemizdir.

  • Karatex olarak tüm faaliyetlerimizde yasal gerekliliklere tam uyum sağlamayı,.
  • Çevreyi değerli hazinemiz olarak görüp, gelecek yıllara, mirasımız olan kaliteli bir yaşam sunabilmek için çevrenin en iyi şekilde korunması gerekliliğine göre hareket etmeyi,
  • Bu doğrultuda sürdürülebilir çevre ve temiz enerji anlayışını benimsemeyi,.
  • Toplumsal sorumluluğumuzun da gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesine ve doğal kaynakların korunmasıne yönelik bir çevre yönetim sistemi ile çalışmalarımızı sürdürmeyi,
  • Teknolojimizi sürekli yenileyerek, minimum kullanım ile su kaynaklarını korumaya özen göstermeyi,
  • Atık su ve yağmur suyunu geri kazanıp enerjiyi verimli kullanarak, tasarruf sağlamayı,
  • Güneş enerji sistemine yatırım yapma planlaması,

Çevre Politikası olarak belirlenmiştir.

Sektörel Gelişmeler, Fuarlar

HABERLER